Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye középkori templomai ABC sorrendben, a települések neve mellett találhatók meg. A középkori templomok adatlapján az épületek történetét többnyire képek is kiegészítik. A középkori templomokról szóló információ forrása szakemberek által írt tanulmányok, beszámolók anyaga. A lap alján térkép is található a megye középkori templomairól a könnyebb tájékozódást segítve. Kellemes időtöltést!

A honfoglaló magyarság két hullámban népesítette be a mai Borsod-AbaújZemplén megye területét. A régészeti leletek tanúsága szerint a megszállás első periódusában Borsod-vára—Kassa-Málcza-Deregnyő határában húzódott a gyepűvonal. Az ettől északabbra levő területeket egy lassú folyamat eredményeként csak a XII. század végére népesítették be a magyarok. A honfoglalók Borsodot és Zemplént megszálló első csoportjai kabar eredetűek voltak, Örsur népéhez és feltehetően a Tolcsva nemzetséghez tartoztak. Abaújt pedig a Bárcza-nemzetség vette birtokba. A honfoglalók zárt tömbökben jelentős szláv népességet találtak területükön. Borsod, Abaúj és Zemplén honfoglaláskori megszállási rendjében a királyi várbirtokrendszer kialakulása hozott döntő változást. A terület mintegy kétharmada királyi kézbe került.

A vármegyerendszer kialakulásával párhuzamosan rendeződött át a földterületek birtoktulajdona is. A földterületek döntő része a XII. században a honfoglaló nemzetségek kezén volt (így pl. Miskolc és környéke a Miskóc nemzetség tulajdonában), míg a többi rész a várbirtokokhoz illetve a királyi magánbirtokokhoz tartozott. A XII. század végén és a XIII. század elején a királyi vármegyerendszer kialakulásakor illetve ezt követően újabb tulajdonosok jelentek meg. A honfoglaló nemzetségek birtokai folyamatosan zsugorodtak és új nemzetségek kezébe kerültek az egykori birtokaik. Ekkor tűnt fel Abaújban az Aba nemzetség, Borsodban pedig a Bors nemzetség, melyek a Barcza-Tekele és a Örsur nem területének jelentős részét megszerezve az első ispáni tiszteket betöltőket is adták. Az új nemzetségek megjelenésével egyidőben nagybirtokossá vált az egyház is. A különböző monostorok ebben az időszakban kaptak először jelentős földbirtokadományokat.

Az Árpád-kornak a megyében viszonylag szép számú emléke maradt, mintegy húsz román stílusú templom, némelyike csaknem teljesen eredeti, többsége utóbb megnövelt alakjában. Számuk egykor ennek sokszorosa volt. Ezt tanúsítják az 1330as évek pápai tizedjegyzékeiben felsorolt, nagyobbrészt bizonyára a gótika elterjedése előtt épült egyházak. A maiaknál jóval több állt, ha romokban is, még a török kiűzése után. A XVIII. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvekben leírt nagyszámú „négyszögű kövekből épült régi templom” kétségtelenül román stílusú volt. Közülük sok enyészett el a rákövetkező évtizedekben. De már a középkor későbbi századaiban is a növekedő, mezővárosokká fejlődő települések szaporodó lakossága számára szűk vált templomocskák jóval nagyobb gótikus egyházaknak adták át helyüket… (Veres László: Borsod-Abaúj-Zemplén megye története)

A
B

Bánhorváti | Református templom

Bekecs | Nagyboldogasszony-templom

Berzék | Református templom

Bodrogkeresztúr | Szent Kereszt felmagasztalása-templom

Bodrogolaszi, rk. templom

Bódvarákó, templomrom

Bódvaszilas, rk. templom

Bogács, rk. templom

Boldva | Református templom 

C

Cigánd | Református templom

E

Edelény | Borsodi földvár kápolnája

Edelény | Református templom

Egerlövő | Református templom

Erdőbénye, rk. templom

Erdőhorváti, zárdarom

F

Felsőnyárád, kápolnarom

Felsőregmec | Református templom

Forró, rk. templom

Füzér, rk. templom 

Füzér, várkápolna

G

Gönc | Boldogasszony-pálos kolostor romja 

Gönc, rk. templom

Göncruszka | Református templom

H

Hejce, rk. templom

Hernádbűd | Református templom

Hernádcéce | Református templom

Hernádszentandrás | Református templom

Hidvégardó, rk. templom

K

Kács, kolostorrom

Kács, rk. templom

Karcsa | Református templom 

Kázsmárk | Református templom

Kéked, rk. templom

Kelemér, ref. templom

Kissikátor, rk. körtemplom

Komlóska, darnódi apátság romja

Korlát | Református templom

Krasznokvajda, rk. templom

Kurityán | Újházi pálos kolostor romja

L

Ládbesenyő, ref. templom

M

Mád, rk. templom

Martonyi | Boldogságos Szűz (Háromhegyi)-pálos kolostor romja 

Megyaszó

Méra, ref. templom

Mezőkeresztes, ref. templom

Mezőkeresztes, rk. templom

Mezőkövesd, rk. templom

Mezőnyárád, templomrom

Miskolc, avasi ref. templom

Miskolc, rk. templom

Miskolc-Szentlélek | Dédesi Szentlélek-pálos kolostor romja 

Miskolc-Diósgyőr | Krisztus Szent Teste-pálos kolostorrom

Miskolc-Diósgyőr, rk. templom

Miskolc-Diósgyőr, Várkápolna

Miskolc-Miskolctapolca, bencés monostor romjai

N

Nagybarca | Református templom

Nagykinizs | Református templom

O

Olaszliszka, rk. templom

Onga, templomrom

Ózd-Szentsimon, rk. templom

R

Ragály | Református templom

Rakacaszend | Református templom

Rásonysápberencs | Református templom

Rásonysápberencs, templomrom

Rudabánya | Református templom

S

Sajókaza | Református templom

Sajókeresztúr | Református templom

Sajószentpéter, prépostság romjai

Sajószentpéter | Református templom

Sajóvámos | Református templom

Sárospatak | Árpád-kori körtemplom alapja

Sárospatak | Szent Erzsébet-Bazilika

Sátoraljaújhely | Nagyboldogasszony piarista-templom

Szalaszend | Református templom

Szalonna | Református templom

Szendrő | Református templom

Szerencs | Református templom

Szikszó | Református templom

Szögliget | Református templom

Szőlősardó | Református templom

T

Taktaharkány, templomrom

Tállya, rk. templom

Tarcal, rk. plébániatemplom

Telkibánya, ref. templom

Tiszakarád, ref. templom

Tiszalúc, ref. templom

Tolcsva, rk. templom

Tomor, ref. templom

Tornanádaska, rk. templom

Tornaszentandrás, rk. templom

Tornaszentjakab, rk. templom

Tornyosnémeti, ref. templom

V

Vadna, ref. templom

Vilmány, ref. templom

Vizsoly, kolostorrom

Vizsoly, ref. templom 

Z

Zemplénagárd, gk. templom

Zubogy, ref. templom

Zsujta, ref. templom

Back to Top