Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Szalaszend | Református templom

Református templom

Szalaszend

Elérhetőség

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
3863 Szalaszend, Béke út 54.

 

Galéria

Három különböző, egymással határos falu, Szala és Felső- valamint Alsószend egyesítésével keletkezett település. A Szala szó indoeurópai eredetű, jelentése patak, folyóvíz, a Szend magyar eredetű, és a szem szóból képzett személynévből válhatott településnévvé. A három település ugyanazon út és az út mellett folyó patak mentén feküdt. A patak a középkorban a Ronkva vagy Ronkova nevet viselte, és csak az újkorban vált Belus- vagy Bélus patakká. Szala első említése 1264-ből származik. István ifjabb király, aki a Dunától keletre fekvő részeken, így Abaúj vármegyében is uralkodott, ekkor adta Szend földet régi hívének, Forrói Aladár mesternek, amelyet addig a szalai nemesek birtokoltak korábbi királyi adományoknak köszönhetően, amelyeket az ifjabb király megsemmisített. 1425-ben szalai jobbágyok élték az állítólag a szomszédos Szebenyéhez – a mai Fulókércs határába olvadt elpusztult településhez – tartozó erdő egy részét. Szalához tartozott, a falu valamelyik végén fekvő Hertenyik puszta.

Szend először 1256-ban bukkan fel a forrásokban, Novaj – a mai Novajidrány – határainak leírásában, ahol a szendi nemesek birtokát említették. Ettől kezdve a falu mindig a magát Szendinek nevező, szerteágazó családok birtokában volt. 1259-ben a Szendiek két ága felosztotta egymás közt birtokát. A határok leírásából a falut is megismerjük. A határ keleten, a mérai nemesek birtokától kezdődött, egy várdombhoz ért, mezőkön keresztül haladt nyugat felé, amint elérte a Ronkva-patakot. Itt észak felé fordult, a patak menti füzesek után az észak felé tartó út – ez a mai szalaszendi utcával megegyező út – következett, egy darabon azon haladt, majd nyugatra fordult, és elérte a Kietlenaszó völgyét, ezután Papi – a mai Fájba olvadt középkori település – határa következett.Szalának és Szendnak nagyjából ugyanazok voltak a birtokosai. Törést csak István ifjabb király – a későbbi V. István király – 1264-es adománya jelentett. Akkor az Abaúj vármegyében komoly uradalmat szerző Forrói Aladár szerezte meg Szendet, vagy legalábbis egy részét. Aladár itteni birtokossága csak néhány esztendeig tartott, utána újfent az egyszer Szalaiaknak nevezett Szendiek kezén voltak az itteni jószágok.

Szalán és Szenden sok nemes élt, a családtagok rendszeresen megosztoztak birtokaikon. Az egyik állandósult birtokrészt Izbégszendnek hívták, egy másikat pedig a Zsigmond-korban Bélusföldének. A Bélus-patak feltehetőleg e részről nyerte el a nevét. Szend valójában ikertelepülés volt. Az út és a Ronkva mellett két falu jött létre, az északi Felsőszend és a déli Alsószend. Idővel a Szendi család egyes ágai is Alsószendinek vagy Felsőszendinek nevezték magukat. A megkülönböztetéssel először 1327-ben találkozunk. Az izbégszendi részen lakó szendi nemeseket a 15. század közepén Izbégszendieknek hívták. Szend ekkor talán nem is két, hanem három részből állott. Izbégszend 1493-ben puszta volt. A falu két részre oszlása már a 13. században meg kellett hogy történjék, mert az 1330-as években mindkettőnek külön egyháza volt, ráadásul, mindegyik plébánia rangú volt. Alsószend András nevű papja 1332-ben 12, 1334-ben 2, 1335-ben 3 garast, Felsőszend Tamás nevű papja pedig 1332-ben 8, 1333-ban 5, 1334-ben 3 garast fizetett a pápai tizedszedőknek.

Alsószend mai református temploma a XV. században épült gótikus stílusban, bizonyítja ezt támpilléres, a nyolcszög három oldalával záruló keletelt szentélye. Az 1595-ös összeírás az alsószendi református templomot említi. A templomot 1630-35 között újjáépítették, hajóját nyugat felé kitoldották. 1696-ban mind a két szendi templom a reformátusok használatában volt. (A felsőszendiről ezután nincs többé tudomásunk.) Az alsószendi torony nélküli templomot a XVIII. század végén barokk stílusban építették át, majd 1804-ben emelték nyugati homlokzata elé a 20 m magas tornyát. A szószék 1817-ben készült. A templomot 1850-ben és 1877-ben javították. A torony alatti belső kapu félköríves, felső zárókővel készült. A hajó 8, a szentély 6 méter széles, mennyezete sík, vakolt. Fuló Mátyás földesúr erősen elporlott sírkövét láthatjuk a templomban. 1974-ben a templom poliginális szentélyének délkeleti oldalán egy nagy gótikus ablakkeret, a karzatnál pedig egy kis ablak került elő, míg a déli oldal egykori ablakaira csak nyomokból lehet következtetni már .

 

Forrás:
Borovszky Samu: Abaujvármegye
Várady József templomos könyvei

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021