Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Cikkek, érdekességek

Ha valami érdekesre vágysz

Cikkek, érdekességek

A cikkek, érdekességek menüpont alatt olyan képes beszámolók olvashatók, amelyek témája természetesen a középkori templom. Építészeti stílusokról, magyarországi körtemplomokról, azok fajáiról, királyi kápolnákról és falusi templomokról, egy-egy település több középkori örökségéről is lesz szó. 

De olvasható cikk olyan épületekről is, amelyek mára már elpusztultak, és bár túlélték mohácsot, és a világháborúkat, ám egy nemrég meghozott rossz döntést már nem… A cikkek között Magyarország szerzetesrendjeinek kolostorairól is találsz beszámolót. A cikkek a képre kattintva olvashatók.  

Insula Pilup, avagy “Fülöpsziget” helyett Taliándörögd

Azonosították a pálosok Szent Ilona remeteségét.

A kolostor helyének kilétét sokáig homály fedte. A Magyar Nemzeti Múzeum 2023. október 27-ei közlése szerint azonban többé nem titok, hol állt a pálosok Insula Pilup Sanctae Helenae remetesége.

Pálos kolostorok Magyarországon

A pálos rend 13. századi megalapítása után sorra épültek a kisebb remetekolostorok Magyarországon és külföldön is.

Jelenleg csupán néhány templom áll még hazánkban középkori alapokon, a hajdani pálos rendházak romokban hevernek, vagy épp a földdel váltak egyenlővé. A cikkben 10+1 pálos kolostorromot mutatok be.

Árpád-kori templomok Vas megyében

A 13. század első felének falusi templomépítészetét a jáki stílus, műrészletek és ábrázolások jellemezték.

A 12-13. században a falvak kisebb templomainak félköríves vagy négyzetes, esetleg négyszöggel is bővített szentélyei országszerte boltozottak voltak, az egyterű hajókat nem boltozták. Lássunk tehát néhány templomot Vas megyéből...

Szent László király ereklyéje

Tállyán, a római katolikus templomban őrzik a monstrancia alakú ereklyetartót, mely Szent László ujjpercereklyéjét őrzi.

A kvalitásos ötvösmű hullámos szélű talpon nyugszik, nódusza vázaidomú. A 18. század végén készült szekrénye félköríves, elöl kihasasodó üvegajtóval zárul. A történetét a cikkből ismerheted meg...

Rotundák Magyarországon

A középkori Magyarország területén a román korban nagy számban épültek centrális egyházak: kerek plébániatemplomok, kápolnák, karnerek, karéjos templomok. 

Négykaréjos templomok
A centrális templomokban egy négyszögletes középtérhez négy oldalon egy-egy köríves karéj csatlakozik. A karéjok általában az épület egész tömegében jelentkeznek...
Apszis nélküli rotundák
A teljesen kör alaprajzú, különálló szentély nélküli rotundák a kerek templomok késői változatai. Formailag a típus annyira egyszerű, hogy megjelenését helyi jelenségnek tarthatjuk...
Köríves apszisú rotundák
A rotundák legáltalánosabb és a legősibb csoportját a kerek hajójú, félköríves vagy patkóíves apszisú, szentélyükben boltozott, hajójukban többnyire síkfedésű templomok alkotják...

Ha valami érdekesre vágysz

Különleges templomok nyomában

A középkori Magyarország területén számos, a középkorból fennmaradt templom található. Ezek között pedig szép számmal akadnak olyan épületek, amelyek valamiért egyedülállóak nem csak hazánkban, de párhuzamaira még a szomszédos országokban sem bukkantak a kutatók. A nagylózsi temetőkápolna felmenő falai például teljes egészében kis, szabálytalan kőlapokból, ún. halszálkakötéses technikával készültek. De Berhida temploma is egyedinek számít a szentély és a hajó felett kőből falazott tetőszerkezet, a toronysisak s a hajdani kutatáskor megvizsgált, sekrestye feletti félnyeregtető szerkezete révén. Itt lesz szó arról a településről, amely 7 templommal büszkélkedhet, illetve egy háromhajós templom is helyet kapott a sorozatban… 

Egy falusi templom a XIII. századból | Nagybörzsöny
Középkori templom a tóban | Markaz
A kétszentélyes, kéthajós templom | Dörgicse
Egy háromhajós falusi templom | Ecséri templomrom
Egy különleges templom a Séd partján | Berhida
Lózs település különleges temploma | Nagylózs
A háromkaréjos alaprajzú rábaszentmiklósi templom
Középkori templomrom az üdülőben | Kissing templomrom

Az Árpád-kor művészeti emlékei

Ciszterci kolostorok

Magyarországon is meghonosodott a ciszterci rendi reform egyszerűséget követelő, a luxust és a fantasztikus ábrázolások bőségét elutasító művészete. Az első magyarországi ciszterci monostort II. Géza király alapította 1142-ben Cikádoron, III. Béla a ciszterci szerzeteseknek királyi védelmet és privilégiumokat biztosított. 

A XIII. századi arisztokrácia monostorai

A kegyúri monostor vagy „monostor módjára, két toronnyal épített” templom, amelyben a kegyúri család temetkezési előjogokkal is rendelkezett, az egész középkorban az arisztokrácia reprezentációjának eszköze s vagyonának is nagyra értékelt része. E templomok a kegyúri családokat mint régi nemzetségek leszármazottad képviselték.

Városok, templomok

Néhány város középkori templomai…

Sopron középkori templomai
Sopron mai településének legrégibb része a Szent Mihály domb körül helyezkedett el.
Veszprém középkori templomai
A város 1009-ben Magyarország első püspöki székhelyévé, 1993-ban pedig egyik érseki székhelyévé vált.
Pécs török kori építészeti emlékei
A muzulmán életforma jelentős építőtevékenységgel is járt, az arra szolgáló épületeket és építményeket is létre kellett hozni.

Bélapátfalva

Fürdőház és posztógyár a monostorban

A bélapátfalvai ciszterci apátságot II. Kilit egri püspök alapította, 1232-ben. 1750 körül a monostor egy részét vadászkastély és plébánia céljára helyreállíttatták. A régebbi kőedénygyár épületei az apátsági templom mellett álltak, a régi kolostor helyén.

Szinte nincs is olyan ember ma Magyarországon, aki legalább ennyit ne tudna az ország egyetlen eredeti formájában fennmaradt ciszterci apátságáról. Na de azt vajon hányan tudják, hogy a hajdan elpusztult kolostort vadászkastélynak is használták, illetve később fürdőházként is funkcionált? A cikkből a bélapátfalvai ciszterci apátsági templom kolostorának történetét ismerheted meg.

Középkori emlékek a Balaton környékén | Káli-medence 1.
A káli-völgyi falvak nevei is jelzik, hogy itt tudatosan telepített királyi-királynői falvakról van szó. Valamennyinek megkülönböztető nevét a falu védőszentje – az újonnan épült templom védszentje – adta meg. Ezekben a falvakban – a 13. század második felében – sorra épültek fel a templomok is, melyek zömében ma is megtekinthetők romos állapotukban.

Ha valami érdekesre vágysz

Középkori kolostorok Veszprém vármegyében

A középkori vallásosság sajátos hordozói a különböző szerzetesrendek. Tagjaik olyan személyek voltak, akik teljes életüket Istennek kívánták szentelni, de nem éreztek hivatást a plébániai munkára. Valamennyi rendre jellemző, hogy tagjaik hármas fogadalmat tettek és tesznek ma is (szegénység, tisztaság, engedelmesség). Ezen általános jellemzőkön túl, viszont minden rendnek megvoltak, megvannak a külön sajátosságai is (pl. a szokásosnál is erősebb Mária tisztelet a cisztereknél). A remeterendek többnyire világtól távol eső helyeken, kezdetben sokszor barlangokban, később is jobbára egymástól elkülönített cellákban éltek. A rendtagok általában egymással sem érintkeztek vagy csak ritka és különleges alkalmakkor (pl. karthauziak). A monasztikus rendekre (bencések, ciszterek, premontreiek) is jellemző volt a külvilágtól való elzártság és a helyhez kötöttség („stabilitás loci”). A XIII. századtól elterjedő új típusú koldulórendek (ferencesek, domonkosok) tagjai viszont rendszerint városokba, mezővárosokba telepedtek, s innét jártak ki a nép közé prédikálni. A középkori Magyarországon fontos szerepet játszottak a hazai alapítású pálos remeték, akiket a magyar királyok is előszeretettel támogattak. 

Bencések

Bencések

A bencések Veszprém vármegyében Bakonybélben, Jásdon, Monostorapátin és Tihanyban létesítettek kolostort.
Bencés apácák

Bencés apácák

Somlóvásárhelyen a már meglévő egyházi épületeket Szent István az idetelepülő bencés apácáknak adta.
Baziliták

Baziliták

I. András király feleségével, a kijevi Anasztáziával együtt keleti papok és szerzetesek is érkeztek Magyarországra.
Bazilissza apácák

Bazilissza apácák

A veszprémvölgyi apácakolostor alapítását a történeti adatok és a hagyomány Szent Istvánhoz és családjához köti.
Ciszterciek

Ciszterciek

A ciszterci atyákat a franciaországi Clairvauxból III. Béla király hívta a Bakonyba, hogy építsék fel templomukat.
Premontreiek

Premontreiek

A rátóti prépostságot Mátyás esztergomi érsek 1239–1240 körül alapíthatta és adományozta a premontrei rendnek.

Utazás a Balaton körül

Középkori templomok a Balaton körül

Középkori templom-túra a Balaton-felvidéken 1.
A túra során Balatonfűzfőn és környékén jártunk.
Középkori emlékek a Balaton környékén
A cikkben a Káli-medence középkori épített emlékeiről olvashatsz.
A Balaton környékének középkori templomai 1.
Somogy megyében is számos román és gótikus stílusú templom őrzi a XI-XV. század építészeti sajátosságait.
Középkori templom-túra a Balaton-felvidéken 2.
A túra során Balatonfüreden és környékén jártunk.

Pusztuló
épített örökségünk

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti és vesztesége az emberiségnek. Őrizzük, tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.” Ipolyi Arnold (1823-1886)

A kisörsi templomrom

Kővágóörs

A vászolyi Szent Kereszt-templomrom

Vászoly

A középkori Leányfalu temploma

Nagyvázsony

A középkori Kisfalud temploma

Mindszentkálla

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021