Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Középkori templomok

Magyarország

Középkori templomok

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A leírások erről az oldalról érhetők el.

A weboldal célja Magyarország összes középkori templomának bemutatása. A vármegye nevére kattintva ABC sorrendben jelennek meg a települések, ahol középkori templom, vagy templomrom található. Az adatlapok tartalmazzák az elérhetőséget, leírást, térképet és képeket is. 

A templom („fölszentelt hely”) az istentisztelet célját szolgálja. A középkorban a templom jelentősége azonban túlnőtt ezen – sokszor a templom volt az egyetlen kőépület az egész környéken, a templom tornya messzire ellátszott, útbaigazította a messziről jövőt, vasárnapokon az egész vidék népe odagyűlt, a templom tartotta össze és védelmezte is egyben a közösséget. A román kori építészeti stílus a 11–13. század között meghatározta Európa egyházi és világi építészetét. E kor jellegzetes világi építményei a főúri lakótornyok, a megerősített udvarházak és a várak voltak. A legjelentősebb építtető azonban az egyház volt. A templomépítészetben építőanyagként általában súlyos, tömör köveket használtak. A templomépítés nagyon gondos munkát igényelt, a kőfaragás ekkor vált művészetté. A kőelemeket először sablonok szerint kifaragták, majd megszámozták, hogy tudják pontos belső elhelyezését. Az épülő templomot állványerdő vette körül, ide emelték be az előre megmunkált köveket. Különösen nehéz volt a boltozatok építése, a zárókő kifaragása és elhelyezése.

A román kori templom falai súlyosak, tömörek és vastagok voltak, mivel a kor építészeti technikája csak úgy tudott nagyobb tereket lefedni, ha túlméretezett teherhordó falakat építettek. A külső falakon megjelentek a vastag támpillérek, amelyek a boltozatok oldalnyomását ellensúlyozták. A templomok belső terében a főhajót a mellékhajóktól támaszok, oszlop-pillérek választották el. A tetőket belülről kő- és téglaboltozatokkal fedték le. A falakon viszonylag keskeny, lőrésszerű ablakokat találhatunk, a belső templomtér ezért sötét volt, világítására fáklyákat használtak. 1140 táján Suger apát, a Párizs melletti Saint-Denis bencés apátság feje elhatározta, hogy merészen új stílusban építteti újjá a rend templomát: “az anyaszentegyház valósággal tündököljön a fényben” – mondta. Az apát hatalmas, világos, nyitott épületet képzelt el, ahol a fény közvetíti a kapcsolatot Isten és ember között. A példa hatására egyre több hasonló templom épült Európa-szerte. A “gót” elnevezés későbbi eredetű, itáliai reneszánsz művészek nevezték így a számukra “hidegnek, barbárnak” tartott északi stílust, szembeállítva a római hagyományokat követő “román” építészettel.  A gótika Nyugaton a 12–13. században virágzott, Európa középső vidékein pedig a 14–15. században élte fénykorát. 

Budapest (20)
Bács-Kiskun vármegye (18)
Baranya vármegye (37)
Békés vármegye (6)
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (97)
Csongrád-Csanád vármegye (13)
Fejér vármegye (22)
Győr-Moson-Sopron vármegye (42)
Hajdú-Bihar vármegye (21)
Heves Megye
Heves vármegye (31)
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye (15)
Komárom-Esztergom vármegye (23)
Nógrád vármegye (45)
Pest vármegye (53)
Somogy vármegye (46)
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (91)
Tolna vármegye (18)
Vas vármegye (85)
Veszprém megye
Veszprém vármegye (102)
Zala vármegye (53)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021