Vas megye

Vas megye

Vas megye középkori templomai ABC sorrendben, a települések neve mellett találhatók meg. A középkori templomok adatlapján az épületek történetét többnyire képek is kiegészítik. A középkori templomokról szóló információ forrása szakemberek által írt tanulmányok, beszámolók anyaga. A lap alján térkép is található a megye középkori templomairól a könnyebb tájékozódást segítve. Kellemes időtöltést!

Magyarország legnyugatibb megyéjének területe több ezer éves kultúra emlékeit őrzi, a térség történelme szorosan összefügg a Kárpát-medence meghatározó sorsfordulóival. Földje civilizációkat kapcsolt össze; Európa nyugati és keleti, északi és déli területei között. E közvetítő, összekötő szerep a történelem során hol az egymás szomszédságában élő népek kulturális egymásrahatásában, akkulturációs folyamatokban (pl. kelták, rómaiak, avarok, frankok, szlávok); hol ellenségeskedésekben, háborúskodásokban; hol a térséget átszelő kereskedelmi utak (pl. az ún. borostyánkő út), hadászati át- és felvonulási területek formájában és funkcionálásában öltött testet. A honfoglaló magyarság megtelepedése során Vas megye térsége a magyar nyelvterület nyugati határává vált, s a kalandozások korának végén pedig ez a terület lett a klasszikus keleti mintára kiépített gyepűvidék, ahová a magyarok ún. határőr népességet (Őrség) telepítettek.  

A fiatal magyar állam Géza és I. István alatt, majd ezt követően még évszázadokig állandó harcban állt a német-bajor, később az osztrák fejedelmekkel és hercegekkel. A nyugati végek megerősítésére már a XI-XII. században jelentős várak, egyfajta várláncolat épült ki, melybe beletartozott Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Sárvár, Ikervár, Vasvár, Győrvár, Egervár és a korábban szlávok lakta Zalavár. Az egyházalapítás és a keresztény vallásos élet szervezeti kereteinek kiépítése is érintette a megye területét: Szentgotthárdon (1183) ciszterci monostor épült, Vasváron a domonkosok kaptak birtokot (1241). A Vasvárról elnevezett várispánságból fejlődött ki a történeti Vasvármegye. Mindez a XIII. század közepére tehető, amikoris létrejön a várispánságok és a megyék egyesülése, azaz megalakul a vármegye, mint a közigazgatás sok vonatkozásban máig ható területi egysége. A karakói várispánság ugyan fenntartotta magát a XIV. század elejéig, azonban jelentősége folyamatosan csökkent, míg végre Vasvármegyébe, az egyes várföldek pedig Veszprém- és Zalavármegyébe kebeleztettek be. A királyi vármegyerendszer kialakulása során létrejött megye központja értelemszerűen Vasvár lett.

A magyarság letelepedése és kereszténységének kialakulása újabb lendületet ad a táj és településhálózat fejlődésének. E tényt támasztja alá számtalan helységnevünk még ma is. A terület sűrű településhálózata arra figyelmeztetett, hogy itt az élet már nagyon régen folyamatosan virágzott. Az a történelmi tény, hogy a sok nyugat és kelet felől érkező háború ellenére a települések sűrűsége és jellegzetes formái (Őrség) alig változtak az idők folyamán, arra mutat, hogy a lakosság életképessége erősebb volt a pusztító hadaknál. Az a tény, hogy a török sem Kőszegnél, sem Szentgotthárdnál nem tudott győzelmet aratni és megtelepedni e területen, ugyan sok vér árán, de megmentette az épületeket a megszállás okozta teljes pusztulástól… (Gráfik Imre: Vas megye – történelem, táj és ember, C. Harrach Erzsébet: Vas megye Árpád-kori építészeti emlékei nyomában)

A

Acsád, rk. templom

Alsóújlak, rk. templom (temetőkápolna)

Alsóújlak, rk. templom

B

Balogunyom | Mindenszentek-templom

Bozsok, kolostorrom

Bozsok, rk. templom

Bő, rk. templom

Bucsu, Szt. Mihály plébániatemplom

Bük, rk. templom

C

Cák, Szent Péter és Pál templomrom

Celldömölk, bencés apátsági templomrom 

Csánig, rk. templom

Csehimindszent, rk. templom

Csempeszkopács | Szent Mihály-templom

Csepreg, rk. templom

Csepreg, Szt. Miklós-templom

D

Dozmat, Szt. György-templom

Döröske | Szent Jakab-templom 

E

Egyházashollós, rk. templom

F

Felsőmarác, rk. templom

Felsőszölnök

G

Gencsapáti, rk. templom

H

Hegyfalu, toronyrom

Hegyhátszentjakab, rk. templom

Hegyhátszentmárton, rk. templom

Horvátlövő, rk. templom

Hosszúpereszteg, kolostorrom

Hosszúpereszteg, rk. templom

I

Ikervár, rk. templom

J
K

Kemenesmihályfa, Szt. István vértanú templom

Kemenessömjén, rk. templom

Kemenesszentmárton, rk. templom

Kercaszomor, Szt. Vendel templom helye

Kissomlyó, Szent Miklós templom 

Kisunyom, rk. templom

Körmend, rk. templom

Kőszeg, Szt. Jakab templom 

Kőszegdoroszló, Szt. Márton templom

Kőszegszerdahely, rk. templom

L

Lócs, rk. templom

Lukácsháza, rk. templom

M

Magyarszecsőd | Kisboldogasszony-templom

Meggyeskovácsi, rk. templom

Mesteri, Szt. Mihály templom 

Meszlen, rk. templom

N

Nádasd, rotunda

Nagygeresd, rk. templom

Nagyrákos, alsószeri rk. templom

Narda, Szt. Kereszt felmagasztalása templom

Nemesládony, rk. templom

O

Olaszfa, rk. templom

Ostffyasszonyfa, rk. templom

Oszkó, rk. templom

Ölbő, rk. templom

Őriszentpéter | Szent Péter apostol-templom

P

Pápoc | Havas Boldogasszony-kápolna

Peresznye, rk. templom

Pornóapáti, monostorrom

Pósfa, rk. templom

R

Rábagyarmat, rk. templom

Rábapaty, rk. templom

Rábapaty (Felsőpaty), rk. templom

Rábatöttös | Szent Cecília-templom

Rátót, két zárdarom

Rum, rk. templom

S

Sajtoskál, rk. templom

Sárvár, sári rk. templom

Sárvár-Rábasömjén (Sömjén), rk. templom

Simaság, rk. templom

Sitke, rk. templom

Sorkifalud, rk. templom

Sorokpolány, Nagyboldogasszony templom

Szentgotthárd, szerzetesi templom romjai

Szentgotthárd (Rábakethely), rk. templom

Szentpéterfa, rk. templom

Szombathely, ferences templom

Szombathely, Szt. Erzsébet templom

Szombathely-Zanat, Szt. László-templom

Szőce, plébániatemplom

T
U

Uraiújfalu (Szentivánfa), rk. templom

V

Vasalja, rk. templom

Vasasszonyfa, rk. templom

Vaskeresztes, rk. templom

Vasvár, rk. templom

Vasvár, rk. templom (temetőkápolna)

Vasvár, Szt. Mihály templom romja

Vasszentmihály, rk. templom

Vasszilvágy, rk. templom

Velem, Szt. Vid kápolna

Velemér | Szentháromság-templom 

Vép, rk. templom

Back to Top