Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Szent Jakab-kápolna | Ják

Szent Jakab-kápolna

Ják

Elérhetőség

VAS MEGYE

9798 Ják, Szabadnép u. 27.
Telefonszám: (06 94) 356 014

 

Galéria

Ajánló

Árpád-kori templomok Vas megyében 1.

A 13. század első felének nemzetségi építkezéseivel párhuzamosan folyó, Vas megyében több helyen a jáki stílus, műrészletek és ábrázolások hatásával jellemezhető falusi templomépítészetnek a 13. század közepétől egyfajta virágkora bontakozott ki…

Ják már a vaskorban lakott hely volt, határában vaskori sírhalmot és bronzkori emlékeket is találtak. A Kő-dűlőben római temető volt. A Templomdombon már a 11. században település állott. Akkoriban telepedett le itt Wasserburgi Wecellin bajor lovag. Itt kapott nagy birtokot, mint Szent István királyi testőrségének parancsnoka, és megalapította a Ják nemzetséget. Ettől a nemzetségtől kapta nevét Ják helység, amelyről okleveles adatok először 1221-ből maradtak fenn. Ekkoriban még az apátsági templommal szembeni Szent Jakab kápolna volt a falu temploma.

Mivel a középkori szerzetesi templomokban plébánosi funkciókat nem volt szabad ellátni, a falunak külön templomot építettek. Jákon ezt a szerepet töltötte be a Szent Jakab-kápolna. A négykaréjos, kétszintes román stílusú kápolna 1260 körül épült. Alsó része ossarium, felső szintje istentiszteleti hely volt. Berendezése barokk, de itt találták meg a ma a nagytemplomban látható gótikus szárnyasoltárt is. A Szent Jakab tiszteletére szentelt kápolna belsejében 1768-ból származó barokk freskók láthatók. A nagytemplom barokk felújítását is elvégeztető Folnay Ferenc apát nevét kapta az abból a korból, 1663-ból származó manierista kapu.

A kápolna díszítésében messze elmarad a közeli templomtól. A díszítést itt az ablakok gömbös díszei és a kapunak az apátsági templommal rokon kialakítása jelenti. A bejárat felett itt is az Isten báránya és az önmagukba harapó sárkányok láthatók. Mindez egyértelművé teszi, hogy a kápolnát is a templomot készítő műhely emberei építették, és 1250 körül keletkezett. Főoltára 1770 körül készült, a rajta levő két angyal az apátsági templom főoltáráról származik. A szószékről került a kápolnába a Jó pásztor 18. századi szobra is.

A Szent Jakab-kápolna kutatása, falképeinek, oltárának restaurálása és műemléki helyreállítása 1991-1993 között zajlott. A 13. század közepén épült négykaréjos Szent Jakab—kápolna padlószíntje alatt egy korai rotunda alapfalainak legalsó sora került elő. Kör alakú hajójához félköríves szentély tartozott. A körülötte lévő temető egyik sírja lehetett a Szent György templom nyugati kapuja alatt feltárt sír. A Szent Jakab—kápolna restaurálása 1993-ban befejeződött. Az épületen kívül felújították a belső barokk freskóit és a barokk oltárokat. A padlóburkolatban kirajzolták a korábbi rotunda alapjait.

 

Forrás:
Valter Ilona: Régészeti kutatások a jáki műemlékegyüttesben In.: Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1994. (Szombathely, 1994)
Ják település hivatalos weboldala (2022. november 15.)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021