Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Szombathely-Zanat | Szent László-templom

Szent László-templom

Szombathely-Zanat

Elérhetőség

VAS MEGYE
9700 Szombathely, Külső-Zanati út

 

Galéria

Szombathelyhez 1969-ben csatolták Zanatot. Szombathely zanati részén emelt Szent László római katolikus templomot legkorábban 1592-ben említi egy püspöki birtok összeírása. Ebben az urbáriumban említést tettek arról is, hogy a templomot Szent László királyunk tiszteletére és a Szeplőtelen Fogantatás dicsőítésére építették. Szily János (1777-1799) kánoni vizitációja szerint a templom: Régebben a templom nagyon romos volt, de a földesúr, felsőszopori Szily János szombathelyi püspök adományából, az elmúlt évben, 1779-ben régi romjaiból felépítették. Alapja hosszanti elhelyezésű, az épület zsindellyel fedett. Hossza 6, szélessége 4-5 öl. Nagyon jó állapotban van, de nincs felszentelve. Viszont szent László tiszteletére felavatták és búcsú napját a lakosság és a földesúr költségére megtartják. Egy oltára van, amelyet szent László tiszteletére a püspök kegyes adományából emeltek. Az oltár el van látva hiteles oltárkővel és méltó módon díszítették.

A sekrestye a templomnak megfelelő méretű, hossza-szélesség 2 öl, boltíves akárcsak a megfelelő módon kiképzett kórus is. A templomban 9 pad van. A torony falazott és zsindellyel fedett. Benne egy harang van, amely 60 font nagyságú, de nem lehet tudni, hogy ki és kinek a tiszteletére szentelte fel. A templom renoválása a királyi rendelkezés értelmében a kegyúr és a hívek feladata. A temető a templom környékétől és a lakóházak sorától távolabb van, megáldották és árokkal vették körül. A falutól mintegy ezer lépésre található, közepén Krisztus keresztje áll és ezt a lakosság tartja fenn. A templom felszerelése: Aranyozott réz kehely 1, aranyozott réz tányérka 1, oltárkereszt 1, fagyertyatartó 6, kopott miseruha 1, miseing 1, vállkendő 2, derékkötő 2, kehelytörlő 4, oltárterítő 3, kehelyfödő 1, kehelytáska 1, törülköző 4, oltár-előtakaró 1, vászonterítő 3, régi római misekönyv 1, evangéliumoskönyv 1, kancsó 2, kéztörlő 1, zászló 4, öltöztethető Mária szobor 1, rézből szenteltvíztartó 1 és hintő 1.

A templom birtoka és jövedelme: A szombathelyi területen egy hold föld, amelybe 2 pozsonyi mérő vethető el. Ez a föld Bogáczán kívül Pitsonta uttyán kívül Szanathi földekre Düllőben van, északról a zanati Horváth Márton, délről Zanathy György és szomszédja. Kétévenként művelik, a zanati lakosok vetik be a templom javára. Minden kétévben ha a ráfordítást leszámítjuk, 4 forint hasznot hoz. A pénztárban 10 forint készpénz van, ezt a templomgondnok a plébánosnak tartozó számadási kötelezettséggel kezeli. A hívek és az uradalmi számvevő előtt is felelős. A csengős perselyből nincs jövedelme. A pénztár követelése 67 forint. A temlom kifizetései: A templom javai nincsenek idegen kézen, tartozása nincs. Gyertyára és más szükséges dolgokra az évi kiadás 1 forint 50 dénár. Ostyát Szombathelyről hoz a plébános, bort a falu lakossága készít.  

Kétszáz év elteltével a Zanati templomot a közkedvelt és nagy tiszteletben álló püspök, Szily János a saját vagyonából felújíttatta. Az építési munkálatokat a zseniális osztrák építész Hefele Menyhért irányította, a templom szép oltárképét Dorffmeister István festette. A templom a mai külsejét 1888-ban egy a Brenner János tervei alapján készült átépítés során kapta, ekkor a belsőtere neogótikussá vált. A régi templomból csupán a padsorok és az oltárkép maradt fenn.Legutóbbi felújítása 2000-ben, a millennium évében történt meg.

 

Forrás:
Sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja. III. rész In.: Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1990. (Szombathely, 1990)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021