Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Középkori Templomok

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye középkori templomai ABC sorrendben, a települések neve mellett találhatók meg. A középkori templomok adatlapján az épületek történetét többnyire képek is kiegészítik. A középkori templomokról szóló információ forrása szakemberek által írt tanulmányok, beszámolók anyaga. A lap alján térkép is található a megye középkori templomairól a könnyebb tájékozódást segítve. Kellemes időtöltést!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózata maradhatott fenn, amely egyedülálló. A térségre jellemző szélsőséges földrajzi viszonyok, a pusztító árvizek, állandó belvizek következtében a településstruktúra mellett a helyi közösségek hagyományai, az épített, természeti örökség is konzerválódott és páratlan gazdagságában maradt fent, vált láthatóvá az utókor számára. Ez a vizek által körbezárt vidék, távol tartva magától a hódító hadakat, az idegen kultúrákat, megtartotta egyedi arculatát, hangulatát, középkori épített értékeit. Így maradhattak fenn páratlan szépségükben ezek a középkori templomok, amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek. Kárpátalja középkori templomai jelentik a nyugati kereszténység keleti határvonalát, itt ér véget a gótika és veszi kezdetét a fatemplomok földje és az ortodoxia. Szatmár és Bereg középkori templomainak egyedi hangulatát idézik a kisméretű templomok, a melléjük elhelyezett fa harangtornyok, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek és faragott szószékek. Kárpátalja a középkori templomok elsüllyedt paradicsoma. A bádoglemezek, cement vakolatok lekerülésével, a szakszerű műemléki helyreállításokat követően sorra mutatják meg magukat a templomok valódi szépségükben. Mind a 26 templom örökségvédelem alatt áll, amiből 3 templom a sonkádi, gyügyei és a szamosújlaki református templomok Europa Nostra díjjal kitüntetettek.

Felső-Tisza-vidék középkori egyházi műemlékekben igen gazdag régió. E templomok többsége református gyülekezetek használatában áll, ahol a középkor és a reformáció korának öröksége egyszerre látható. A református templomok nem mindig voltak dísztelenek. A 16.–17. században a református közösségek a maguk eszközeivel, módszereivel díszítették templomaikat. Bár az alakos ábrázolásokat valóban száműzték Isten házából, a reformációra jellemző falfestéseket alkalmaztak. A falfestések alkalmazását is kerülő puritán irányzatok csak később terjedtek el. Ezekben a református templomokban még a katolikus időszakra emlékeztetnek a gótikus, gazdagon faragott pasztofóriumok és a szentély papi ütőfülkéi. Leginkább a reneszánsz művészetet átható ornamentális motívumok terjedtek el, amelyeknek egészen látványos formái jelennek meg ebben a régióban, például Csarodán, Lónyán, Márokpapiban, Vámosatyán, Ófehértón, Piricsén, Túrricsén vagy Sonkádon. Az ornamentális motívumok mellett gyakoriak voltak a latin vagy magyar nyelvű szövegek és a festett frízek. Érdemes még egy érdekességet kiemelni. A templomok a középkorban és kora újkorban nem csak belül, hanem kívül is festettek voltak. Ennek legszebb példáit Márokpapin, Csarodán, Vámosatyán és Sonkádon láthatjuk.

A reformáció száműzni akarta az alakos ábrázolásokat a templomokból, ezért a legtöbb esetben lemeszelték a középkori freskókat. Bár ezzel meg akarták semmisíteni a falképeket, ennek a momentumnak köszönhető, hogy hihetetlen gazdagságban maradhattak fent a vastag vakolatrétegek alatt az utókornak. A legkorábbi ismert falképek egy virágzó műhely alkotásai a 14. század első évtizedeiből, amelyek munkái Lónyán, Csarodán, Laskodon, valamint a Kárpátalja területén található Palágykomorócon és Gerényben is láthatóak. Nevezetesek Csaroda mosolygó szentjei, azonban kevéssé ismert, hogy egy igen korai Szent László-legenda ábrázolása Laskodon található. Egy másik műhely valószínűsíthetően a közeli Ugocsa megyében dolgozott, és a szomszédos vármegyékben is vállalt megbízásokat. Egyértelmű párhuzamok mutathatók ki a kárpátaljai Visk, Feketeardó, Huszt, illetve a hazai Baktalórántháza falképei között. A baktalórántházi római katolikus templom őrzi a legszebb falképeit a vidéknek, amelyeket igen magas színvonalon sikerült 2010 és 2012 között restaurálni…

A

Ajak | Református templom

Anarcs | Református templom

Apagy | Református templom

B

Baktalórántháza, rk. templom

Balkány | Református templom

Beregdaróc | Református templom

Beregsurány | Református templom

C

Csaroda | Református templom

Csegöld, gk. templom

Csenger | Református templom

Csengersima | Református templom

Csengersima-Nagygéc | Református templom

D

Demecser | Református templom

F

Fehérgyarmat | Református templom

Fényeslitke | Református templom

G

Gacsály | Református templom

Gégény, templomrom

Gulács | Református templom

Gyügye | Református templom

H

Hermánszeg | Református templom

Hodász | Református templom

I

Ibrány | Református templom

J

Jánkmajtis, rk. templom

K

Kállósemjén, gk. templom

Kisar | Református templom

Kisléta | Református templom

Kisvárda, rk. templom

Kisszekeres | Református templom

Komoró | Református templom

Kótaj | Református templom

Kölcse | Református templom

L

Laskod | Református templom

Levelek, rk. templom

Lónya | Református templom

M

Máriapócs, rk. templom

Márokpapi | Református templom

Mátészalka | Református templom

Méhtelek | Református templom

N

Nagyar | Református templom

Nagyecsed, sárvári monostorrom

Nagyhalász, Pusztatemplom

Nagykálló, gk. templom

Nagyszekeres | Református templom

Nagyvarsány | Református templom

Napkor, rk. templom

Nyírbátor, Krisztus teste kápolna romjai

Nyírbátor, minorita templom

Nyírbátor | Református templom

Nyírbéltek, rk. templom

Nyírcsászári, gk. templom

Nyírderzs, gk. templom

Nyíregyháza-Oros | Református templom

Nyírgyulaj | Református templom

Nyíribrony | Református templom

Nyírkarász, rk. templom

Nyírmeggyes | Református templom

Nyírmihálydi | Református templom

Nyírpazony | Református templom

Nyírtass | Református templom

Nyírtét | Református templom

Nyírtura | Református templom

O

Ófehértó, rk. templom

Ópályi | Református templom

Őr | Református templom

P

Papos, rk. templom

Petneháza | Református templom

Piricse | Református templom

Pócspetri, rk. templom

Porcsalma | Református templom

R

Rohod | Református templom

S

Sényő | Református templom

Sonkád | Református templom

Szabolcs | Református templom

Szakoly | Református templom

Szamosbecs | Református templom

Szamossályi | Református templom

Szamostatárfalva | Református templom

Szamosújlak | Református templom

Székely | Református templom

T

Tarpa | Református templom

Tiszabezdéd | Református templom

Tiszadob | Református templom

Tiszakóród | Református templom

Tiszaszentmárton | Református templom

Tiszavasvári | Református templom

Tornyospálca | Református templom

Tunyogmatolcs | Református templom

Túristvándi | Református templom

Túrricse | Református templom

V

Vaja | Református templom

Vámosatya | Református templom

Vámosoroszi | Református templom

Vasmegyer, kolostorrom

Z

Zajta, rk. templom

Back to Top