Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Fehérgyarmat | Református templom

Református templom

Fehérgyarmat

Elérhetőség

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 46.

 

Galéria

A Szatmári-síkságon fekvő, a késő középkorban mezővárosnak számító településnek az 1334-es pápai tizedjegyzékben található az első említése. Ebben az erdélyi püspökséghez, azon belül az ugocsai főesperességhez tartozó egyház Miklós nevű papja jelentôsebb összeggel szerepel, ami azt mutatja, hogy Gyarmaton ekkor már kellett állnia templomnak. Az épület konkrét középkori említése egy 1436-os okiratban fordul elő, ahol kő, vagyis tartós anyagból készült templomként jelölik meg. A jelenlegi, keletelt épület alaprajza megfelel a gótikus templomok egyik legegyszerûbb formájának. Nyugaton négyzetes torony látható, tőle keletre egyetlen hajó húzódik, melyhez vele azonos szélességű, a nyolcszög öt oldalával záródó szentély csatlakozik. Noha a templom XVIII. század végi famennyezetének egyetlen fennmaradt kazettáján a felirat arról tudósít, hogy az épület keleti részét 1794-ben alapjaitól építették újjá, a szöveg megfogalmazása általánosabb értelemben is felfogható. A mai poligonális záradék ugyanis inkább középkori eredetre vall.

Ennek az azonos szélességû hajó és szentély sem mond feltétlenül ellent. A kettő határán egykor ugyanis valószínűleg diadalív állt, melyet több környékbeli templom diadalívéhez hasonlóan az újkorban bonthattak el. Az alaprajzi formán túl a mai épületnek csak csekély részletei sejtetik, hogy a templom középkori eredetű. A tornyának és hajójának nyugati sarkain látható, átlós, kétosztatú támpillérek valószínűleg a középkorból származnak, ahogy a nyugati, csúcsíves és bélletének egyetlen lépcsőjében hengertaggal gazdagított bejárat kialakítása is utalhat korai előzményre. A torony elsô emeletének déli és északi ablaka belül egyértelműen eltér a külső keretek újkori kialakításától, s téglából készült, sátortetős lezárású formájuk alapján szintén lehetnek középkoriak. Mindezen, több-kevesebb valószínűséggel eredeti részletek közelebbi datálása azonban teljesen bizonytalan. A templom többi megoldása mind kívül, mind belül újkori formákat mutat. Műemléki kutatással azonban nem csak a fenti, középkorinak vélt megoldások megítélése válhatna egyértelműbbé, de újabb középkori részletek is napvilágra kerülhetnének.

Annak a templommal kapcsolatban felmerült elképzelésnek, amely szerint az épületet Bátori István országbíró, erdélyi vajda a kenyérmezei csata zsákmányából építtette, és az 1486-ban befejezett munkálatokat Mátyás király építésze, „János mester” is megtekintette volna, semmilyen ismert történeti alapja nincs. Bár Gyarmatot a XV. század végén az ecsedi Bátoriak bírták, a vajda esetleges itteni építkezéséről és a munkálatok időpontjáról írott forrással nem rendelkezünk. A kenyérmezei csata zsákmányának építkezésekhez való felhasználása a nyírbátori Szent György-templommal és az ottani ferences kolostorral kapcsolatban is gyakran felmerül. Ez a csak jóval később, újkori forrásokban feltűnő, s inkább a legendák körébe sorolható történet valószínûleg Bonfini egy megjegyzése alapján született, amely szerint Bátori a csata emlékére annak helyszínén emeltetett egy kápolnát. Ráadásul a János nevű szerzetesnek, aki egyedül Mátyás egy 1490-es, a kolozsvári obszerváns templommal kapcsolatos oklevelében tűnik fel, csak feltételesen tulajdoníthatunk építész-kőfaragó képzettséget, így aztán a kolozsvárin túl források hiányában pillanatnyilag aligha érdemes a személyét egyéb építkezésekkel is összefüggésbe hozni.


Forrás:
Papp Szilárd: Fehérgyarmat, református templom

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021