Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Rohod | Református templom

Református templom

Rohod

Elérhetőség

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
4563 Rohod, Petőfi u. 7.
Telefonszám: 44/385-796

 

Galéria

Neve először 1263 és 1265 között bukkan fel Ruh alakban, 1306-ban majd kicsinyítő képzős alakja olvasható egy periratban. A település a Gut-Keled nemzetség szabolcsi ősbirtokán keletkezett, e família sarja volt „Ruhud” földesura, Várdai László,aki ellen egy falubeli kisnemes az igazát kereste a bíróságon. A helység régi történetét alig ismerjük, legfeljebb hiányos és idegen kútfőkből, mert – egy igencsak pontos forrás szerint – az „1874. április 28-án délután 5 óra tájban az ifjabb Dancinger házánál kiütött tűzvészben, mely a sütés közbeni vigyázatlanságból eredt, leégett két sor ház, ezek közt a pap és a tanító háza minden melléképületekkel együtt, és a külön álló oskola”. A tűzben elhamvadtak a parókián őrzött régi iratok is. Csak más helyről tudhatjuk, hogy a XIII. század második felében a faluhoz tartozott Artheus telke, Rohodi Artheus birtoka. Az 1500-as években a Rohodi család, a Petneházyak és a Bogdányiak voltak a község földesurai, jóval később, a XVIII. században Varatkay Istvánleánya, Erzsébet kezével a Sulyok család szerzett részbirtokot a faluban. Volt egy kisebb földje itt a kuruc Vay Ádámnak is. A történelmi Szatmár vármegyéhez tartozó települést 1827-ben Szabolcs megyéhez csatolták a pusztáival együtt. A jobbágyfelszabadításkor már a Vay grófok birtoka volt a rohodi földek túlnyomó része, ekkor (1853-ban) 874 lelket írtak össze a községben.

Az észak-déli irányú, hosszú utcás település központjában, szélfútta homokdomb hátán álló református templom építésének idejére, átalakításai történetére az idézett elemi csapás miatt és régészeti kutatás híján csupán következtetni lehet, írásbeli segítséget egyedül Barra Sámuel 1808. december 15-én papírra vetett jelentése nyújt. E szerint „vagyon egy templom, melynek fele része régiségére a mostan élők nem emlékeznek, fele részét pedig már a mostan élők építették. Az egész templom 9 és fél öl hosszúságú, a szélessége pedig 4 öl. Semmi különös szépség nincs a templomban, sőt közönséges jegyzés róla, hogy nehéz benne szolgálni, mert siket. Ez a templom a temetőhegyen, kívül a helységen van, minden kerítés nélkül, előtte áll egy rossz fatorony, amelyben van két harang.” A diófás kertben szabadon álló, főhomlokzatával délre néző műemlék épület legfőbb értéke éppen a szépsége.

Hatalmas, 24-szer 10 méteres belvilágú gyülekezeti termének ünnepélyes puritánsága, vakító fehérre meszelt fala az előtte büszkén magasodó 26 méteres, nyolcszögletű harangtoronnyal – egyedüli emlékként őrizte meg és hirdeti ma is egy régi, mára egészen megváltozott világ szellemét, a szorgalom és kötelességtudás erkölcsét és erejét. Régi helyi hagyomány szerint a templom már a török idők előtt létezett. Szintén e vélekedést tükrözi a községi elöljáróság 1864 májusában kelt feljegyzése: „A helység igen régi lehet, amit abból lehet igen világosan gyanítani, hogy a mostani templomot – mely 1822-ben szenteltetett fel – megelőzte egy gótikus templom, ami bemeszelt festésekkel és írásokkal már a rómaiak idejében megvolt.” Az épület ismerői szerint háromféle, más-más méretű, formázású, égetési színű és falazású tégla különböztethető meg egymástól a vakolat alatt. A XIX. század eleji nagyszabású renováláskor és a torony építéséhez nyilvánvalóan felhasználták az elbontott, öreg részek építőanyagát a kőben és pénzben szűkölködő vidéken. A „rómaiak idejében” kifejezés akár a román stílus korára is vonatkozhat.

 

Forrás:
Ludwig Emil: Rohod református egyháza 

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021