Középkori templomok a Felvidéken

Középkori templomok a felvidéken

Néhány középkori templom a Felvidékről… a teljesség igénye nélkül. A középkori templomok adatlapján az épület elérhetősége is megtalálható, illetve a templomok történetét többnyire képek, és bejutási információk is kiegészítik, melyek folyamatos frissítést igényelnek.

A Felvidék középkori templomai ABC sorrendben, a települések neve mellett találhatók meg. A középkori templomok adatlapján az épületek történetét többnyire képek is kiegészítik. A középkori templomokról szóló információ forrása szakemberek által írt tanulmányok, beszámolók anyaga. A lap alján térkép is található a középkori templomokról a könnyebb tájékozódást segítve. Kellemes időtöltést!

A Felvidék történelmi eredetű tájnév, amelynek a múltban többféle jelentése is volt. Ma Szlovákia területének szinonimájaként használatos – egyrészt a szlovákiai magyarok („felvidéki magyarok”) vonatkozásában, másrészt az 1918 előtti magyar történelem kapcsán, amikor a mai Szlovákia területe a Magyar Királyság szerves részét képezte. A dualizmus korában a Felvidék kifejezést a földrajzi jelentése mellett egyre inkább politikai értelemben is használták, a többségében vagy jelentős részben szlováklakta 16 vármegyét értve alatta. (Trencsén, Árva, Turóc, Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros, Pozsony, Nyitra, Hont, Bars, Nógrád, Gömör, Abaúj-Torna, Zemplén és Borsod vármegyék – de nem sorolták ide Szabolcs, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros megyéket.) Ma a „Felvidék” jelentése már csak Szlovákia területére korlátozódik.

A Felvidéken számos magyar eredetű műemlék megtalálható, jelen esetben a középkori templomok és várak helyeit sorolom fel a teljesség igénye nélkül. Templomok: Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Csallóközcsütörtök, Somorja, Nemesgomba, Gelle, Nagyszarva, Gutor, Szentmihályfa, Kismácséd, Nyékvárkony, Deáki, Alistál, Komárom, martos, Ógyalla, Lakszakállas, Bény, Ipolyság, Nyitraújlak, Kolon, Losonc, Fülek, Tornalja, Felsővály, Gömörrákos, Zólyom, Garamszentbenedeki apátság, Nagyjeszen, Rozsnyó, Berzéte, Csetnek, Kassa, Jászó, Torna, Csécs, Nagytoronya, Lőcse, Szepeshely, Zsigra, Csütörtökhely, Bártfa, Késmárk, Dobóruszka. Várak, erődök: Pozsony, Dévény, Vágsellye, Bős, Komárom, Léva, Gímeskosztolány, Trencsén, Beckó, Vöröskő, Illava, Fülek, Árva vára, Sztrecsnó, Szklabinya, Blatnyica, Znió, Somoskő, Murányalja, Bajmóc, Jolsva, Zólyom, Körmöcbánya, Krasznahorkaváralja, Berzéte, Csetnek, Torna, Borsi, Márkusfalva, Szepesi vár, Késmárk, Csábrág. 

A túráink során meglátogatott középkori templomokat ezúttal is ABC sorrendben, a település neve mellett lehet megtalálni. Az adatlapokon a képek mellett az épület címe, nyitvatartása, története olvasható.

B

Bélabánya (Banská Belá) | János evangélista-templom

Bélagyulafalva (Belá-Dulice) | Isten báránya-templom 

Besztercebánya (Banská Bystrica) | Mária-templom

Bozók (Bzovík) | Bozóki prépostság romjai 

C

Cserény (Čerín) | Szent Márton-templom

D

Dacsókeszi (Kosihovce) | Szűz Mária születése-templom

Divény (Divín) | Mindenszentek-erődtemplom 

Dobronya (Dobrá Niva) | Szent Mihály-templom

E

Egyházgelle (Kostolná Gala) | Szent Péter és Pál-templom

G

Gácsfalu (Stará Halič) | Szent György-templom

Garamszentbenedek (Hronsky Beňadik) | Egykori bencés apátság

Geletnek (Hliník nad Hronom) | Szent Márton-templom

Gutor (Hamuliakovo) | Szent Kereszt-templom

H

Hontvarsány (Kalinčiakovo) | Református templom

I

Ipolybalog (Balog nad Ipľom) | Szent Miklós-templom

Ipolyság (Šahy) | Mária mennybemenetele-templom

K

Körmöcbánya (Kremnica) | Szent Katalin-templom

M

Máriavölgy (Marianka) | Szűz Mária születése-templom (volt pálos templom)

Mosóc (Mošovce) | Szentháromság-templom

N

Nagycsalomja (Veľká Čalomija) | Pusztatemplom

Nagytúr (Veľké Turovce) | Szent Márton-templom 

Necpál (Necpaly) | Szent László király-templom

P

Pozsony (Bratislava) | Szent Márton székesegyház (Koronázó templom)

Pozsony (Bratislava) | Klarisszák temploma

Pozsony-Pozsonypüspöki (Bratislava) | Szent Miklós-templom

S

Selmecbánya (Banská Štiavnica) | Szent Katalin-templom

Somorja (Šamorín) | Református templom

Szászpelsőc (Sása) | Szent Katalin-templom 

Százd (Sazdice) | Szent Miklós-templom

Szentjakabfalva (Jakub) | Szent Jakab apostol-templom

Szepesváralja-Szepeshely (Spišská Kapitula) | Szent Márton-székesegyház

T

Túrócjeszen (Turčianske Jaseno) | Szent Margit-templom

U

Újlót-Máriacsalád (Veľké Lovce) | Szűz Mária pálos-monostor és templom romjai

Úrvölgy (Špania Dolina) | Urunk Színeváltozása-templom

V

Vámosfalva (Mýtna) | Evangélikus templom

V

Zolna (Zolná) | Szent István-templom

Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča) | Szentháromság-templom

Back to Top