Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Dobronya (Dobrá Niva) | Szent Mihály-templom

Szent Mihály-templom

Dobronya (Dobrá Niva)

Elérhetőség

Eleny Maróthy Šoltésovej 116, 962 61 Dobrá Niva, Szlovákia

 

Galéria

Bábaszék és Dobronya (Dobra Niva) nemcsak szomszéd falvak, nevük már egy XIII. századi királyi okiratban együtt szerepel. IV. Béla 1254. augusztus 30-án kelt levelében adományozott szabad bíró- és plébánosválasztási jogot a dobronyaiaknak, meghagyván, hogy a magyarok és a német vendégek – hospesek – egyenlő számban képviseljék magukat a döntésekben és a tanúskodásban. A Zólyomtól (Zvolen) 13 kilométerre délre fekvő község a királyi váruradalom birtoka volt, robotterheit azonban szintén szabályozta az uralkodó privilégiuma. 1424-ben oppidumként, mezővárosi rangú helyként találkozunk Dobronya nevével. Bár a települést a közeli hegyormon épült vár is védelmezte, a török időkben több ízben érte támadás. Az 1578. és 1599. évi portyák emlékezetes pusztítással jártak. A hódoltság után a városka az Esterházy család birtokai közé került, lakói az újkorra elszlovákosodtak. A ma kétezer lakosú községnek saját sörfőzdéje van.

Temploma a szakirodalom szerint a tatárjárás esztendeje, 1241 körül készült. Vaskos nyugati tornyának román stílusú ikerablakait – a bábaszéki temploméhoz hasonlóan – faragott karcsú kőoszlopok osztják ketté. A XIII. századi építkezés nyomát őrzi a hajó déli falán lévő négy félköríves ablak, valamint a torony felől nyíló bejárat. A szentély azonban – a bábaszékivel ellentétben – itt nem félköríves, hanem a sarkain pillérekkel megtámasztott egyenes harántfallal zárul. Alaprajza és néhány részlete többet sejtet egyszerű falusi plébániatemplomnál: a főhajó mindkét oldalához kis félkörapszisban végződő mellékhajó járul, e bazilikai szerkezet, továbbá a négyzetes szentély és a nyugati karzat boltozatának lapos, szögletes, lombard stílusú kőbordázata a közeli Selmecbánya művészeti hatását veti fel. A dobronyai Szent Mihály-egyházban alighanem az ottani Szent Miklós-plébániatemplomnak – eredetileg a Domonkos-rendiek 1220 táján épült háromhajós egyházának – afféle „redukált” változatát látjuk.

Az épületet 1732 táján alaposan renoválták. Ekkor készült a hajó és a sekrestye barokk boltozata és a gazdag rokokó stílusú berendezés. A korábbi felszereltség magas színvonalát egy 1519 táján készült, Mária halálát ábrázoló gótikus szárnyas oltár idézi Dobronya templomából – a budapesti Szépművészeti Múzeum középkori gyűjteményében.

 

Forrás:
Ludwig Emil: A dobronyai Szent Mihály-templom

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021