Várak a Felvidéken

Várak a felvidéken

Néhány vár a Felvidékről… a teljesség igénye nélkül. A várak adatlapján az épület elérhetősége is megtalálható, illetve az épületek történetét többnyire képek, és bejutási információk is kiegészítik, melyek folyamatos frissítést igényelnek.

A Felvidék várai ABC sorrendben, a települések neve mellett találhatók meg. Az adatlapon az épületek történetét többnyire képek is kiegészítik. A várakról szóló információ forrása szakemberek által írt tanulmányok, beszámolók anyaga. A lap alján térkép is található a várakról a könnyebb tájékozódást segítve. Kellemes időtöltést!

A vár védelmi célból emelt olyan erődítmény, amely egy helyen koncentrált megerősített épület, vagy épületcsoport. Bár a köznyelvben az erődített városokat, övvárakat és erődrendszereket is várnak nevezik, de a fogalom alapvetően a katonai célból épített, kompakt védelmi pontokat jelöli. A Felvidék történelmi eredetű tájnév, amelynek a múltban többféle jelentése is volt. Ma Szlovákia területének szinonimájaként használatos – egyrészt a szlovákiai magyarok („felvidéki magyarok”) vonatkozásában, másrészt az 1918 előtti magyar történelem kapcsán, amikor a mai Szlovákia területe a Magyar Királyság szerves részét képezte. A dualizmus korában a Felvidék kifejezést a földrajzi jelentése mellett egyre inkább politikai értelemben is használták, a többségében vagy jelentős részben szlováklakta 16 vármegyét értve alatta. (Trencsén, Árva, Turóc, Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros, Pozsony, Nyitra, Hont, Bars, Nógrád, Gömör, Abaúj-Torna, Zemplén és Borsod vármegyék – de nem sorolták ide Szabolcs, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros megyéket.) Ma a „Felvidék” jelentése már csak Szlovákia területére korlátozódik.

A Felvidéken számos magyar eredetű műemlék megtalálható, jelen esetben a középkori templomok és várak helyeit sorolom fel a teljesség igénye nélkül. Templomok: Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Csallóközcsütörtök, Somorja, Nemesgomba, Gelle, Nagyszarva, Gutor, Szentmihályfa, Kismácséd, Nyékvárkony, Deáki, Alistál, Komárom, martos, Ógyalla, Lakszakállas, Bény, Ipolyság, Nyitraújlak, Kolon, Losonc, Fülek, Tornalja, Felsővály, Gömörrákos, Zólyom, Garamszentbenedeki apátság, Nagyjeszen, Rozsnyó, Berzéte, Csetnek, Kassa, Jászó, Torna, Csécs, Nagytoronya, Lőcse, Szepeshely, Zsigra, Csütörtökhely, Bártfa, Késmárk, Dobóruszka. Várak, erődök: Pozsony, Dévény, Vágsellye, Bős, Komárom, Léva, Gímeskosztolány, Trencsén, Beckó, Vöröskő, Illava, Fülek, Árva vára, Sztrecsnó, Szklabinya, Blatnyica, Znió, Somoskő, Murányalja, Bajmóc, Jolsva, Zólyom, Körmöcbánya, Krasznahorkaváralja, Berzéte, Csetnek, Torna, Borsi, Márkusfalva, Szepesi vár, Késmárk, Csábrág. 

A túráink során meglátogatott várakat ezúttal is ABC sorrendben, a település neve mellett lehet megtalálni. Az adatlapokon a képek mellett az épület címe, nyitvatartása, története olvasható.

A
B
C
D
F
G
K
L
N
P
R
S
T
V
Z
Back to Top