Zsolnalitva (Lietava) | Zsolnalitva vára

Zsolnalitva (Lietava) | Zsolnalitva vára

Szlovákia (Felvidék)

 

Lietava 614, 013 18 Lietava, Szlovákia
Telefonszám: +421 905 515 330

 

A vár rövid története

Zsolnalitva (szlovákul Lietava) község Szlovákiában a Zsolnai kerület Zsolnai járásában. A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a neolitikumban is éltek emberek, majd a bronzkorból a lausitzi és a puhói kultúra településének maradványai kerültek itt elő. Várát egy ószláv erődítmény helyén Balassák építtették a 13. század második felében, majd 1321-ig Csák Mátéé. A 15. században a Szapolyaiaké lett, akik reneszánsz stílusban bővítették. 1528-ban Ferdinánd hadvezére Katzianer ostrommal foglalta el és felgyújtotta. Később rendbehozták és az újabb ostromot már sikerrel verte vissza. Házasság révén Thurzó Ferencé lett, itt tartották a vármegye közgyűléseit. 1641 után kezdett pusztulni. A 18. században tulajdonosai elhagyták, jelenleg felújítás alatt áll.

A falu létezéséről az első hiteles forrás 1300-ból származik „Lytwa” alakban. 1321-ben „Lethawa”, 1332-ben „Liptua”, 1392-ben „Letavia”, 1393-ban „Lytwa”, 1397-ben „Lietawa”, 1474-ben „Lethawa” néven szerepel a korabeli forrásokban. 1474-ben Mátyás király kedvelt hadvezérének Kinizsi Pálnak adományozta Sztrecsény és Zsolnalitva váruradalmait, mivel a Kinizsi vezette portyázó lovascsapatok, legyőzték a lengyeleket a csehországi hadjáratban. 1509-ben Kinizsi feleségéé, a megözvegyült Magyar Benignáé lett a vár. Új férje Kereky Gergely erőszakos, kegyetlen ember volt, így felesége sokat szenvedett mellette. 1519-ben Benigna asszony megelégelve férje zsarnokságát, embereivel meggyilkoltatta, és a nagyvázsonyi vár árkába dobatta. Ezért a bíróság fej és jószágvesztésre ítélte, de II. Lajos magyar király – Magyar Balázs és Kinizsi Pál érdemeire tekintettel – kegyelemben részesítette, és az ítéletet száműzetésre változtatta. Benigna asszonynak Zsolnalitva várába kellett elvonulnia. Itt is halt meg 1523-ban. A vár egyik tornyán napjainkban is látható a Kinizsi címer, a kardot szorító kar. A litvai váruradalomhoz tartozott, így birtokosai a vár mindenkori urai voltak.

 

Forrás:
Vályi András: Magyar Országnak leírása I–III.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik

Back to Top