Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Szent Jakab apostol-templom | Lébény

Szent Jakab-templom

Lébény

Elérhetőség

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
9155 Lébény, Templom tér 2. 
Telefonszám: 06 30 255 1343
Nyitva: 9:00-18:00

 

Galéria

A lébényi apátságot 1199 körül alapítja a Győr nemzetségbeli Poth és Csépán István, Saul kalocsai érsek testvére Szent Jakab apostol tiszteletére. Az új apátságot Pannonhalma alá rendelik, onnan telepítik szerzeteseit is. Az adományt II. András 1208-ban megerősíti. Egy keltezetlen oklevél tanúsága szerint Poth nádor, római zarándokúira készülve, a már felépült templomban szabadítja fel Joachim nevű szolgáját. Poth nádor okleveles említésével 1209—12 között találkozunk, 1213 végén már „hajdani nádor”-ként említik. A templom építésének tehát 1208 és 1212 között kellett megtörténnie. 1219-ben 9 szerzetesét név szerint is ismerjük.

1478 előtt, a német betörés alkalmával leég a kolostor, s „nyomorúságos állapotban” van. 1529-ben a Bécs felé vonuló törökök gyújtották fel. 1563-ban Kolozsvári János csanádi püspök kapja meg az apátsági javadalmakat, hogy a tridenti zsinatra utazva költségeit fedezhesse. Tiszttartójának részegeskedése miatt újból leég a kolostor, amelyet Máthéssy bakonybéli apát épít (tágasabban) újjá. 1587 körül a győri várkapitányok le akarják bontani a templomot, hogy köveit a győri vár építéséhez használhassák fel. A kiküldött olasz kőfaragók azonban megtagadják a barbár intézkedést. Már Máthéssy is tervezgette a templom helyreállítását, pénzt azonban csak Baksay István tudott összegyűjteni a nagy munkára. Az erre szánt pénzt Pannonhalmán őrizték, s amikor a templom 1631-ben a jezsuiták kezére került, Belecius győri jezsuita házfőnök 7 éven át hadakozott a bencésekkel az örökség és a kolostor iratainak kiadatásáért, hogy a „több mint száz éve tető és boltozat nélkül” meredező templomot rendbe hozhassa. A helyreállítás 1638-ban történt meg.

1683-ban újabb tűzvész pusztítja a templomot. A jezsuita rend eltörlése után (1773) a magyar kamara tulajdonába, majd a Zichy család kezére kerül. 1830 körül bontották le a kolostort, 1841-ben pedig újabb tűzvész pusztította a templomot. Essenwein nürnbergi építész 1858—65 és 1872—79 között állította helyre korának purista elvei szerint a templomot. 1971 júliusában került sor a román kori templom nyugati és déli kapuzatának restaurálására. A felületek tisztítása és a román cementtel erősített mészhabarcsból készült műfugázás eltávolítása eredeti kőfelületeket szabadított fel. Ezeken a felületeken több helyen kőfaragó jelek váltak láthatóvá. A felületek vizsgálata a templom kőanyagának származására is adatokat szolgáltatott. A templom kőanyaga a fertőrákosi puha mészkőbányából, annak gondosan válogatott fagyálló rétegeiből származik. 

Az öreg plébániát, ma zarándokház, a középkori bencés apátság régi épületének egy részének alapjára építették. Az első apát Lénárd volt, akit 1219-ben már említenek. Maga a templom már 1206-ban állt. Lébény sorsa a pannonhalmi főapátságtól függött. Mivel 1550 után Pannonhalmát több ízben is bevették és elfoglalták a törökök, a volt lébényi apátság tulajdonosai is gyakran változtak.  Lébényt a bencések 1529-ben hagyták el. Végül 1638-ban császári megerősítéssel a jezsuita szerzetesek tulajdonában került az apátság. A felújított középkori kolostorba lábadozóikat, öregjeiket és üdülőket helyeztek el. A törökök 1683-ban felégették az épületet és csak kiűzésük után épült újjá a kolostor barokk stílusban. A jezsuitákat pápai rendelet alapján 1773-ban feloszlatták, birtokaik az államkincstárba kerültek. Később a kolostor megmaradt részét 1838-ban plébániává alakították át, ahol helyet kapott a helyi katolikus egyázközség plébánosa. Dingraff Gáspár plébános kezdeményezte a templom nagy felújítását, melyre az 1860-as, 70-es években került sor. Itt hunyt el és a helyi katolikus temetőben nyugszik.

Az új plébániaépület Maráz Péter tervei alapján 2002-2003-ban épült modern, a román kort idéző stílusban a középkori kolostor gazdasági udvarának a helyére. Építését régészeti kutatás előzte meg, melynek során értékes középkori emlékek kerültek elő. A leletek a mosonmagyaróvári múzeumban tekinthetők meg. Az épületet Reicher János gútai (SK) kovácsmester munkái díszítik (Jó Pásztor, Szűz Mária Gyermekével).

 

Forrás:
Kőfalvi I.: A lébényi templom
Lébény település hivatalos weboldala (2022. 08. 21.)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021