Szent György-templom | Sopron

Szent György-templom

Sopron

A Szent György templom Sopron egyik legrejtettebb temploma a Szent György utcában, a mai utcavonaltól kissé beljebb, kétemeletes házak között található. Mivel homlokzati tornya nincs, az utca vonala pedig ívesen fordul, a városban először járó szinte csak a templomhoz érve fedezheti fel az épületet.

Győr-Moson-Sopron megye
9400 Sopron, Szent György út 
Plébánia telefon: +36 99 508080
Email: varosplebaniasopron@gmail.com

A templom rövid története

A Szent György templom Sopron egyik legrejtettebb temploma a Szent György utcában, a mai utcavonaltól kissé beljebb, kétemeletes házak között található. Mivel homlokzati tornya nincs, az utca vonala pedig ívesen fordul, a városban először járó szinte csak a templomhoz érve fedezheti fel az épületet. A középkori történet szerint Schmuckenpfennig János soproni polgár gyilkosságba keveredett. A súlyos bűne miatt vezeklésül Rómába kellett volna zarándokolnia, azonban IX. Bonifác pápa engedélyt adott arra, hogy a büntetést adományként rója le. Schmuckenpfennig János ezért telket adományozott templomépítés céljára.

A templom építése 1393-ban kezdődött meg. Az építkezést a Sopronban működő Szent Györgyről elnevezett Nagy Testvérület tagjai is támogatták. A társaság a város patríciusait és papjait fogta egybe, akik jelentős vagyonnal rendelkeztek. A templom öt év alatt felépült. A templom Szent György utcai homlokzatát a fal síkjából előreugró nyolcszögletű torony díszítette. A torony két oldalán egy-egy csúcsíves kapu nyílott a gótikus egyhajós csarnoktemplomba, amelynek a leírások szerint nyolc oltára volt. A 16. században az evangélikusoké lett a templom. Ebből az időből való a templom jelenlegi orgonája, melyet Johannes Woeckerl passaui orgonaépítő épített 1633-ban, és amely a világ 8. legrégibb templomi orgonája! 

1674-ben a Katolikus megújulás idején Kollonich Lipót győri püspök visszaszerezte, és a jezsuitáknak adta a templomot, akik azt barokk stílusban megújították, majd 1694-ben újraszentelték. 1714-re elkészült a Szent György utcai homlokzat, mely a jezsuiták római főtemplomának, az Il Gesú-nak a hatását erőteljesen tükrözi. A templomhajó keleti végén, a szentély fölött 1720-ra készült el a barokk hagymasisakos torony. A jezsuita rend feloszlatása után 1773-ban a templomot a Társaskáptalan kapta meg. A templom tornya 1869-ben ledőlt. Az új, neoreneszánsz stílusú tornyot Spach Ferdinánd tervezte, amely 1882-re épült meg. A templomnak három harangja van, mindhárom a híres Seltenhofer harangöntőműhely alkotása. A Szent Teréz-harang 800 kg-os, a Szent Imre tiszteletére szentelt harang 200 kg-os, a 80 kg-os lélekharang pedig Seltenhofer Frigyesnek a városban található legrégebbi harangja, 1839-ben készült.

Az utcától három lépcsővel elválasztva nyílnak a kapuk a fal elé ugró, nyíláskeretező oszloppárokkal, fölöttük tagolt párkánnyal. A kapuzatok fölött gótikus domborműveket láthatunk, amelyek a templom építésével azonos időben, 1398 körül készültek: a jobb oldali Szent György harca a sárkánnyal-dombormű, a bal oldali Szent Margit életéből vett két jelenetet ábrázol. A két bejárat között nyíló köríves zárású, felül kagylódíszes fülkében található a Megváltó Krisztus szobra. A következő szinten elhelyezett két szoborfülkében balról Szűz Mária, jobbról Szent József alakja látható. A szobrok 1716-ban készültek. A gótikus templom eredeti oromvonalát az 1961-es helyreállítás alkalmával megjelölték a homlokzaton. A két párkánnyal tagolt homlokzatot timpanon zárja le.

 

Forrás:
Városplébánia Sopron

Back to Top