Kisnána | Várkápolna

Várkápolna

Kisnána

A vár legkorábbi része a XI-XII. századi eredetű, a déli oldalon található 7,20 m átmérőjű, kör alaprajzú kőtemplom félkör alakú szentélye, melynek alapfalai a ma látható gótikus vártemplom alapfalai alatt rejtőznek. A XIII. század során a templom nyugati oldalát egy patkó alakú résszel bővítették

Heves megye
3264 Kisnána, Béke u. 1.
Telefonszám: (06 37) 324 065

A templom rövid története

A Kompolti család uradalmi központjának számító Nána falu legrégibb épített emléke a dombháton lévő erődítmény karcsú, gótikus tornyának alapjai alól kiásott Árpád-kori körtemplom. Az ismeretlen patrocíniumú, helyi kőből épült, hét méter átmérőjű hajóból és patkóívű, keletelt szentélyből álló rotunda volt a település első plébániája, egyben a kegyurak családi egyháza. Kis temető övezte, onnan származhat az a három ódon, keresztes sírkő, amely a vármúzeumban látható. A XI–XII. századi épület köré épült az első erődítmény, amely akár a tatárjárást is átvészelhette.

A Kompoltiak növekvő hatalmát, gazdagodását tükrözik a következő két évszázad építkezései, amelyek szinte szakadatlanul folytak a várban. Előbb a kápolna közelében álló román kori lakótornyot és az összekötő védműveket erősítették meg, bővítették, majd a belső lakóhelyiségeket fejlesztették emberöltőről emberöltőre egyre kényelmesebb főúri lakóhellyé. 1543-ban alig két évvel Buda elfoglalása után a törökök lerombolták Kisnánát. 1962-66 között Pámer Nóra, majd Szabó János Győző végzett alapos régészeti feltárást, amit műemléki helyreállítás követett. A feltárt falakat kiegészítették, az északi palotára fémszerkezetű védtetőt helyeztek, a kápolna tornyát lapos sátortetővel fedték be.

A vár legkorábbi része a XI-XII. századi eredetű, a déli oldalon található 7,20 m átmérőjű, kör alaprajzú kőtemplom félkör alakú szentélye, melynek alapfalai a ma látható gótikus vártemplom alapfalai alatt rejtőznek. A XIII. század során a templom nyugati oldalát egy patkó alakú résszel bővítették és az északi oldalon felépítették a ma is látható kétemeletes palota helyén az udvarházat, a délnyugati sarkon a gazdasági célt szolgáló épületet s az egészet palánkfallal kerítették be. A bejárat a vár délkeleti sarkán volt, melynek biztosítására un. púpos kváderkövekkel erősített kaputornyot emeltek. A XIV.század végén, a XV. század elején megépült az igényeknek megfelelő, új két szobasorból álló emeletes palota, melynek egy része alatt kőboltozatos pincét alakítottak ki. A régi körtemplomhoz új hajót és nagyobb, fél nyolcszögletű szentélyt emeltek, északi oldalán a sekrestyével. Az új szentély kriptájában temették el Kompolthy Lászlót, kinek 1428-as évszámmal ellátott címeres sírkövét a feltáráskor megtalálták. Jelenleg a templom rekonstruált alapfalait tekinthetjük meg.

 

Forrás:
mno.hu Ludwig Emil
kisnanavar.hu
http://people.inf.elte.hu

Ajánló

Rotundák Magyarországon 3.

A rotundák legáltalánosabb és a magyarországi anyagban feltétlenül a legősibb csoportját a kerek hajójú, félköríves vagy patkóíves apszisú, szentélyükben boltozott, hajójukban többnyire síkfedésű templomok alkotják. Ezek a kisméretű, igen egyszerű szerkezetű egyházak a XI. század közepe tájától egészen a XIII. század második feléig, harmadik negyedéig nagy számban épültek.

Back to Top