Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Hetes | Szent György-templom

Szent György-templom

Hetes

Elérhetőség

SOMOGY MEGYE
7432 Hetes, Vikár Béla u.
Telefonszám: (06 82) 485 258

 

Galéria

Neve a hét számnévből ered, bizonyára hetes szolgálatú libertinusok lakhatták. 1237-ben a települést templomos helyként említi Jakab somogyi főesperes. 1263-ban Hetes birtok mellett, a Rengősár-mocsáron túl három eke udvarnoki föld adományozásáról szól az oklevél. Hetes jelentőségére utal, hogy a 15. század végén több ízben hetivásárjoggal bíró oppidumként említik, illetve lakóiról (cives et jobagiones) is megemlékeznek – ekkor a Laki Thúzok, Corvin János, majd Enyingi Török Ambrus bírták. A somogyi főesperesség alá tartozó plébánia papja, István 1335-ben 15 kis D tizedet fizetett. Egy 1481. december 28-án kelt oklevél Várdai Mihály és feleségének végrendeletéhez kapcsolódóan a hetesi esperest és plébánost is megemlíti. 1496. március 18-án találkozunk a Szent Erzsébet parochiális templom Szűz Mária tiszteletére szentelt oltárával, amelynek oltárigazgatója (rector altaris) György volt.

A 16. század elején Máté esperes volt a település plébánosa. Az 1769-es canonica visitatio még emlékezik középkori plébániájára, 14. századi eredetű, barokk stílusban 1735 körül átépített temploma a Szent György titulust viselte. Genthon megemlíti, hogy a falu új római katolikus temploma a régi romjain épült fel. 1979-ben folyt a római katolikus templom tatarozása, amelynél kiderült, hogy a déli fal 3-4 méter magasságig középkori eredetű. Ekkor bontották ki a 13. század végi román, illetve későbbi gótikus ablakokat, a déli kaput, és találták meg a támpillérek helyeit. A templom a nyolcszög három oldalával záródott, támpilléreit utólag faragták el. A meghosszabbított szentélyt négy rézsűs ablak törte át, hasonlóan a déli bejárattól nyugatra találhatóval. Egy gótikus mérműves ablak maradványai a déli fal keleti oldalán kerültek elő. A templom nyugati végében 1-1 lefaragott támpillér nyomát lehet rögzíteni, melyeket a barokk nyugati homlokzat építésekor tüntettek el.

 

Forrás:
M. Aradi Csilla: Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstrukciója. Somogy megye középkori templomainak adattára (Kaposvár, 2016)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021