Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Máza | Koromszói apátság romjai

Koromszói apátság romjai

Máza

Elérhetőség

BARANYA MEGYE

7351 Máza, Külterület
46.268124, 18.405446

 

Galéria

Máza neve egyes vélemények szerint ószláv eredetű lenne, ezt látszik megerősíteni több hasonló honfoglalás előtti elnevezés is, amely ma dűlőnévként él a mai területén (pl.: Bargyag, Kandina, Nelázs, Tankó). A másik nézet szerint a mai falu nevében egy honfoglalás idején élt személy rejtőzik, aki a korabeli Velek vezér kíséretéhez tartozott. /Ő a közeli Vékény névadója./ Ami bizonyosnak tűnik, hogy Maza, vagy a nevét viselő harci alakulat részt vett Velek vezér kalandozó hadjára taiban szerte Európában. Az Árpád-korban a „márciusi sört adó” királyi szolgáltató népek lakták ezt a vidéket, akik méztermékekkel, illetve méhsörrel adóztak. Ezt olvashatjuk Máza 1235-re keletkezett hamis oklevelében, amely valójában a püspök utólagos birtok igényének az igazolására készült. A település első írásos említése 1235-ből maradt fent. A középkorban Máza határában a birtokos Koroncó család bencés monostort alapított, de a szerzetesek később Szászvárra költöztek. A török hódoltság megszűnte után a magyarok mellé ide is német családokat telepítettek. A lakosság egyharmada ma is német nemzetiségű. Máza a török hódoltság ideje alatt is folyamatosan lakott volt. A XVIII. század végétől a szomszédos településekről németek költöztek ide.

A Koromszó dűlőben egy kő, és tégladarabokkal borított dombtetőn 2003 őszén megindult az Árpád-kori kolostor régészeti feltárása. Ennek eddigi eredményei szerint egy igen nagyméretű, háromhajós bazilikás elrendezésű templomot emelt itt a Csák nemzettségből való, később itteni birtokai után „Koromszói” névvel illetett nemesi család. A 14 . század közepéig bizonyosan lakták bencés, vagy pedig cisztercita szerzetesek. Az ásatás során több kegyúri sír is a felszínre került. Máza neve később még egy középkori oklevélben merül fel, mely szerint 1439-ben az akkor már püspöki birtokról két jobbágy vett részt Töttős László Jánosi falujában történő hatalmaskodásban.

Az egyháziakat zsinati határozatok illetve pápai rendeletek kötelezték arra, hogy a Szentföld felszabadítása érdekében jövedelmeik arányában járuljanak hozzá a költségek fedezéséhez. 1332-ben pápai követek érkeztek hazánkba, akik a viennei zsinat által elrendelt papi jövedelemtized begyűjtését kezdték meg. A már korábban kialakult gyakorlat szerint 6 éven át mindennemű egyházi jövedelemből kellett tizedet fizetni. A pécsi egyházmegye területén Raymondus Bonafato szedette a pápai adót. A klerikusok tizedük tizedrészét fizették az említett pápai célra. Az összeírok különböző formában írják ki Koromszó nevét: „KORONZO”, „KORUNZO”, „BORONZO”, „BORUNZO”, „KORUMPZO”, „KOROMPSO”. 1333-1335-ig minden évben egymásután két Koromszó név is szerepel a listán: például „Ladislaus de Koronzo”, „Stephanus abbas de Korunzo”. Tehát egy időben létezett egymás mellett az apátság és a templom is. A monostor apátjai közül csak Koromszói István nevét ismerjük.

A mai szászvári plébániatemplom (1772-ben szentelték) ugyanúgy a Boldogságos Szűzről kapta nevét, amint az egykori apátsági templom, tehát a Koromszóról bizonytalan időben Szászvárra költözött monostor temploma. Az apátság kontinuitása szempontjából igen fontos ez a B. M. V. (Beáta Mariae Virginis) titulus. Az 1276-ban kelt oklevél szerint a cikádori ciszterciták is birtokosok voltak Koromszó szomszédságában, bár igaz három másik apátsággal együtt. A ciszterciták egy káptalani előírás szerint templomaikat a Boldogságos Szűz Máriának szentelték. A történelmi Magyarország területén eddig ismert 18 apátságuk mindegyikének B. M. V. a templom titulusa,  így ismét ciszter eredetet gyanítanak. Ez a cím öröklődött át az egykori szászvári apátsági templomról a jelenlegi plébániatemplomra. A szászvári apátság legkésőbb a török megszállás (1543) során szűnhetett meg. A szerzetesei elmenekültek, a kolostor és templom elpusztult. Anyagát, az új plébániatemplom és parókia építéséhez használták fel. Ezt követően már csupán az apáti cím maradt fenn, amely belekerült a „LIBER REGIUSBA” is.

 

Forrás:
PATTON GÁBOR: A koromszói apátság kutatása In.: Baranya. Történelmi közlemények. 7-8. évfolyam (1994-1995)

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021